Vi planlegger kull på Lotti i april/mai i 2022. Faren til valpene blir Shelster Granite Glint.